Sp1

Mali ratownicy

Tak można nazwać uczniów klasy III d, III e, III f, którzy wzięli udział w zajęciach z zakresu udzielania pierwszej pomocy, przeprowadzonych przez przedstawicieli Ratownictwa Wodnego „Sława” p. Jerzego Burzyńskiego i p. Mariusza Kosiorka. Ratownicy omówili podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy, zaczynając od prawidłowego wezwania pomocy przez telefon, po najprostsze czynności przy osobie poszkodowanej.

Część praktyczna zajęć polegała na wykonywaniu ćwiczeń na fantomach. Każde dziecko mogło, pod czujnym okiem ratowników, przećwiczyć resuscytację krążeniowo-oddechową. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem. Dzięki nim uczniowie poznali nowe pojęcia: resuscytacja, fantom, defibrylator oraz zostali wyposażeni w podstawową wiedzę i umiejętności ratujące życie i zdrowie ludzkie.

                                                                                                            Daria Zielińska

Zapraszamy do galerii zdjęć:)Skip to content