Sp1

Liga matematyczna

REGULAMIN LIGI MATEMATYCZNEJ (poniżej zestawy zadań)

 1. Liga zadaniowa przeznaczona jest dla uczniów klas VII.
 2. Liga jest konkursem klasowym oraz  indywidualnym.
 3. W każdy piątek każdy uczeń klasy VII na lekcji matematyki rozwiązuje samodzielnie jedno zadanie. Za rozwiązanie tego zadania otrzymuje punkty. Każdy uczeń pracuje na wynik klasy. Wśród klas siódmych, w czerwcu 2018r., zostanie wyłoniona klasa – MISTRZ LIGI.
 4. Chętni uczniowie biorą udział także indywidualnie w Lidze Matematycznej.
 5. Zadania ogłaszane są na stronie internetowej szkoły (w zakładce dla uczniów – LIGA MATEMATYCZNA) oraz tablicy umieszczonej w łączniku szkolnym.
 6. Uczniowie rozwiązują podawane zadania w domu (nie muszą być wszystkie) i oddają organizatorowi konkursu (sala 12g) w ustalonym  terminie (1 tydzień od czasu podania zadań).
 7. Rozwiązania zadań powinny być napisane na papierze podaniowym.
 8. Każda praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko ucznia oraz klasę, do której uczęszcza.
 9. Wyniki ogłaszane są najpóźniej po 1 tygodniu od zebrania prac.
 10. Liczba zdobytych przez każdego ucznia punktów będzie wpisywana do tabeli umieszczonej na stronie internetowej szkoły oraz tablicy umieszczonej w łączniku szkolnym.
 11. Najlepsi uczniowie (pierwsza dziesiątka) wezmą udział w finale (czerwiec 2018r.). Uczniowie otrzymają zadania, które rozwiążą w szkole.
 12. Szkolnym MISTRZEM LIGI zostaje uczeń, który uzyska najlepszy wynik w finale.

Zapraszamy. Życzymy powodzenia!!!

Organizator:

Magdalena Bajbuła

Zestaw zadań nr 1

Zestaw zadań nr 2Skip to content