Sp1

Lekcje z historii najnowszej

Wojny zaczynają się, kiedy chcesz, ale nie kończą się, kiedy prosisz.

9 października uczniowie klas piątych wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym ,,Lekcje z historii najnowszej”, temat zajęć: ,,A więc wojna…” – polski wrzesień 1939. Już od trzech lat bierzemy udział w projekcie.

Lekcje historii prowadzone były przez edukatora z Instytutu Pamięci Narodowej ze Szczecina, trwały 90 minut. Uczniowie aktywnie brali udział w zajęciach, m.in. kolorowali mapki ,,Europa podczas II wojny światowej”, umieszczali w odpowiednim miejscu – kraju podobizny przywódców, czytali i analizowali teksty źródłowe.  Oglądali też krótkie filmy poświęcone obronie Westerplatte, czy pokazujące momenty najtragiczniejsze, a mianowicie naloty, w których ginęła przeważnie ludność cywilna. Temat dla uczniów klas piątych na pewno był trudny, tym bardziej, że dopiero w klasie szóstej będą uczyli się o II wojnie światowej, a mimo wszystko wielu z nich wykazało się dużą wiedzą na temat tego okresu.

Iwona CedroSkip to content