Sp1

Komunikat Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej w Choszcznie

KOMUNIKAT

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Choszcznie od dnia 04.05.2020r. wznawia działalność stacjonarną w zakresie diagnoz w bezpośrednim kontakcie z klientem.

W pierwszej kolejności wyznaczane będą terminy badań dla uczniów, którzy winni uzyskać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego.

W dalszym ciągu pracownicy poradni dostępni są dla dzieci, uczniów i rodziców za pośrednictwem poczty mailowej, telefonu, środków komunikacji elektronicznej. Tą drogą można także przesłać niezbędną dokumentację do badań.

Telefon 95 755 22-05 codziennie w godz. 8.00-15.00

Email: poradniachoszczno@wp.pl

W okresie stanu epidemii zostały zmienione procedury przyjmowania klientów, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz osób korzystających z usług poradni.

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W CHOSZCZNIE  NA CZAS PANDEMII

  1. Wszelkie wizyty w poradni należy zgłaszać poprzez kontakt telefoniczny z sekretariatem lub bezpośrednio z psychologiem/pedagogiem.
  2. Na terenie poradni przyjmowane są wyłącznie osoby zdrowe. Przed badaniem rodzic składa oświadczenie, że on i dziecko nie są objęci kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym.

Przy wejściu do poradni będzie sprawdzana temperatura dziecka i rodzica.

Dzieci zakatarzone, kaszlące z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane do poradni, a wizyta zostanie odwołana.

  1. Podczas telefonicznego umawiania wizyty w poradni rodzic jest informowany o obowiązujących procedurach wprowadzonych w związku z epidemią COVID-19. Warunkiem przyjęcia dziecka w poradni jest wyrażenie zgody na warunki badania, stosowanie osobistych środków ochronnych oraz środków dezynfekcyjnych.
  2. W trakcie badania w gabinecie pozostaje jedynie dziecko. W tym czasie rodzic pozostaje poza poradnią i jest w kontakcie telefonicznym z diagnostą.

Dopuszczalna jest obecność rodzica w przypadku dzieci małych, niepełnosprawnych i wymagających obecności rodzica.

  1. Zgłaszając się do poradni (po uprzednim, telefonicznym umówieniu wizyty) należy zaopatrzyć siebie i dziecko w osłonę nosa i ust (najlepiej maseczki), a w miarę możliwości i potrzeb także jednorazowe rękawice ochronne. Dziecko winno być wyposażone we własne przybory piśmienne. Prosimy by dzieci nie zabierały ze sobą zabawek.
  2. Przed wejściem do poradni należy zdezynfekować ręce. W gabinecie pedagoga/psychologa na czas badania dziecko będzie wyposażone w przyłbicę, będzie istniała możliwość dezynfekowania rąk oraz dezynfekowania używanych pomocy, a przed i po badaniu gabinet będzie wietrzony.


Skip to content