Sp1

Komunikat Dyrektora SP1

Komunikat
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie

w sprawie zmiany terminów dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie harmonogramu egzaminu ósmoklasisty oraz komunikatu Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie wytycznych związanych z przygotowaniem egzaminów zewnętrznych.

W związku ze zmianą terminu egzaminu ósmoklasisty Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Wojska Polskiego w Choszcznie postanowiła zmienić termin dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-VII:
–  zamiast zaplanowanego wcześniej terminu 21-23 kwietnia 2020 r. (egzamin ósmoklasisty)  na termin 16 – 18 czerwca 2020 r.

Ponad to zgodnie z organizacją pracy szkoły i zaplanowanymi we wrześniu 2019 r. terminami dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktycznych dzień 12 czerwca 2020 r. – piątek po Bożym Ciele jest dniem wolnym dla wszystkich uczniów.

Agnieszka Czukiewska
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Wojska Polskiego w ChoszcznieSkip to content