Sp1

Kodowanie w III f

Wczoraj w naszej klasie zajęcia związane były z kodowaniem. Większość zadań skupionych było wokół maty – szachownicy.

Uczniom bardzo podobały się ćwiczenia na macie, w których samodzielnie układali kody poruszania się postaci z bajek. Mata posłużyła nam również do ćwiczeń gimnastycznych, które zanim wykonaliśmy należało odszyfrować.
 
Zajęcia sprawiały nam dużo frajdy, uczyły logicznego i kreatywnego myślenia, pozwalały współdziałać w zespole. Pod koniec zajęć pracowaliśmy w kartach pracy, w których  każdy samodzielnie odszyfrowywał ukryte wyrazy.  Wymagało to od nas dużego skupienia. 
 
Zajęcia z kodowaniem i programowaniem to nauka kreatywności, nabywanie umiejętności poszukiwania rozwiązań. Dzieci uczą się, że do konkretnego problemu czy z​​adania programistycznego można podchodzić w różny sposób, poszukują ciekawych dróg, prowadzących do wyznaczonego celu, a przy okazji doskonale się bawią.
Natalia Pencak


Skip to content