Sp1

„Klucz do kompetencji…” – projekt realizowany w szkole

Gmina Choszczno w partnerstwie z Project Hub Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn  „Klucz do kompetencji – program podniesienia jakości kształcenia ogólnego w Gminie Choszczno”.

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów szkół podstawowych i gimnazjum z Gminy Choszczno poprzez działania zmierzające do wykształtowania  u 1931 uczniów kompetencji kluczowych oraz doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 177 nauczycieli do 28.02.2019 roku.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 877 383,48 pln

W ramach projektu zapewniono następujące formy wsparcia

 • Wyposażenie pracowni szkolnych
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów ze szkół podstawowych
 • Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów gimnazjum
 • Zajęcia logopedyczne
 • Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
 • Zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych dla szkół podstawowych
 • Zajęcia dodatkowe z zakresu kompetencji kluczowych dla gimnazjum
 • Doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Wsparcie dla nauczycieli w postaci:
  • kursów udoskonalających  kompetencje dla 177 nauczycieli
  • studiów podyplomowych dla 5 nauczycieli

 

Zajęcia projektowe realizowane w naszej szkole w roku szk.2018/2019

 Skip to content