Sp1

Informacje o sprawdzianie klas VI

W zakładkach Dla uczniów i Dla rodziców zamieszczone zostały aktualne informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na temat sprawdzianu po klasie VI.

Zapraszamy też do obejrzenia filmowych prezentacji: Wszystko o sprawdzianie i Zaznaczanie odpowiedzi

Dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu udostępniliśmy interaktywne zadania, materiały dodatkowe i arkusze testów z lat poprzednich. Wszystkie te materiały dostępne są na platformie szkolnej (po zalogowaniu).

Sprawdzian klas VISkip to content