Sp1

Granty PGR – zmiana terminu

Informujemy, że nastąpiła zmiana treści oświadczenia w sprawie ubiegania się o KOMPUTERY DLA DZIECI Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PPGR – ów

W związku z ubieganiem się Gminy Choszczno  o środki w ramach Konkursu Grantowego  Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy, że zmianie uległa treść oświadczenia składanego w celu otrzymania sprzętu komputerowego.

 Wsparcie przysługuje uczniom, którzy:

  • zamieszkują miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej,
  • są członkami rodzin osób pracujących w PGR-ach,
  • nie otrzymali na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Rodzice uczniów (lub pełnoletni uczniowie szkół ponadpodstawowych), którzy chcą skorzystać z tego programu, powinni wypełnić oświadczenie i złożyć je w szkole lub w Urzędzie Miejskim w Choszcznie, w terminie do 22 października 2021 roku.

Regulamin konkursu grantowego

Oświadczenie dla rodzica opiekuna prawnego

Oświadczenie ucznia szkoły średniejSkip to content