Sp1

Grant IBM dla naszej szkoły

Na początku grudnia nasza szkoła otrzymała od Firmy IBM grant w wysokości 3000$. Grantem tym Firma IBM dofinansowała informatyczne działania szkoły, w tym realizowany od września innowacyjny projekt e-Klasa.

Wcześniej choszczeńska Jedynka zakwalifikowała się do programu „IBM Community Grants program”. Program ten wspiera wolontariat między innymi w placówkach edukacyjnych, a kwota 3000$ jest najwyższą nagrodą, którą organizacje mogą otrzymać.

Szkoła otrzymała tę nagrodę za działania informatyczne i projekty realizowane wspólnie z panem Robertem Marciniakiem – pracownikiem IBM. W minionym roku szkolnym pan Robert Marciniak  był inicjatorem i realizatorem projektu szkolnego „Świat musi nas poznać”, a w bieżącym roku aktywnie włączył się do naszego nowego projektu e-Klasa, realizowanego w klasach VI a i VI c. W projekcie tym realizujemy działania propagujące wykorzystanie nowych technologii do zmiany sposobu nauczania, pracę w “chmurze” i zajęcia on-line.

Nasze działania w projekcie e-Klasa pan Robert, jako wyróżniony wolontariusz, zaprezentuje na Gali Finałowej Konkursu, która odbędzie się w połowie stycznia w Warszawie.

Krystyna Górecka

Zapraszamy do obejrzenia bardzo krótkiego filmu o wolontariacie IBM CSR, w którym mowa też o naszym projekcie e-KlasaSkip to content