Sp1

Godziny pracy świetlicy w dniu 1 kwietnia

1 kwietnia 2015 r. jest dodatkowym dniem wolnym od nauki dla wszystkich uczniów klas I – V, ponieważ w tym dniu szóstoklasiści piszą ogólnopolski sprawdzian. Uczniowie klas VI przychodzą do szkoły o godz. 8.15. Dla uczniów, którym rodzice nie mogą tego dnia zapewnić opieki  szkoła zapewnia zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej, czynnej w godz. 7.00-16.00.  Zainteresowani rodzice, których dzieci nie są zapisane w świetlicy a potrzebują opieki w tym dniu, proszeni są o zgłoszenie tego faktu w świetlicy szkolnej.Skip to content