Sp1

Flora i fauna Afryki

W naszej szkole gościliśmy Gościa z Kenii ks. Josepha Mwarabu. Spotkanie dotyczyło tematu fauny i flory Afryki. Dzieci zapoznały się z symboliką kenijskiej flagi, zobaczyły stroje plemion samburu i tukana oraz wysłuchali prelekcji na temat zwierząt w Kenii. Nie zabrakło również czasu na zadawanie pytań. Była to piękna i ciekawa lekcja geografii, biologii, języka angielskiego.
 


Skip to content