Sp1

European Money Week

Z okazji European Money Week  uczniowie klas VIII wzięli udział w spotkaniu z Prezesem Zachodniopomorskiego Banku Spółdzielczego – panem Tadeuszem Drabikiem, który zapoznał uczniów z  historią powstania banków, opowiedział o zawodzie bankowca oraz specyfice pracy w instytucji bankowej. Działania podejmowane są w ramach projektu Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl, który stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków.

Opiera się na zaangażowaniu pracowników banków w roli trenerów wolontariuszy. Do projektu są zaproszone także firmy i instytucje spoza sektora bankowego. W 2014 r. BAKCYL został laureatem Konkursu Liderów Świata Bankowości w kategorii społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy do galerii zdjęć:)Skip to content