Sp1

Edukacja teatralna

W dniu 17 grudnia 2019 r. Teatr Polski w Szczecinie zorganizował dla uczniów naszej szkoły lekcje teatralne, w trakcie których poruszono zagadnienia związane z kulturą żywego słowa, interpretacją wiersza, prozy, piosenki, dykcją i impostacją głosu. Ponadto aktorzy pokazali naszym uczniom, że podstawowym środkiem wyrazu aktorskiego jest głos.

Zajęcia upłynęły w przyjemnej atmosferze. Czekamy na więcej!

E. Olczak

Zapraszamy do galerii zdjęć:)

 Skip to content