Sp1

Dzień Języków

“Ile języków znasz, tyle razy jesteś człowiekiem” Te słowa przypisuje się wielu osobom – niektóre źródła wymieniają tu J.W. Goethe, inne mówią o ukraińskich poetach albo cytują to jako słowackie przysłowia.

W 2001 roku Rada Europy ustanowiła 26. września Europejskim Dniem Języków (EDJ). Z tej okazji organizowane są różnorodne wydarzenia, mające na celu z jednej strony podkreślenie kluczowej roli języków w pielęgnowaniu naszego dziedzictwa kulturowego, ale z drugiej – zaakcentowanie konieczności uczenia się języków obcych i płynących z tego korzyści.

Podczas tegorocznego Dnia Języków  (26 września) przygotowaliśmy kilka akcentów pozwalających uczniom dostrzec różnorodność językową Europy. I tak w klasach młodszych nauczyciele języka angielskiego przeprowadzili mini quiz językowy. Starsi uczniowie w trakcie godzin wychowawczych wykonywali pracę plastyczną „Angielski to nie wszystko”, zachęcającą do nauki kolejnego języka. Na lekcjach geografii sprawdzali swoją wiedzę ze znajomości flag różnych państwa. Zajęcia języka polskiego stały się okazją do poćwiczenia łamańców językowych, a lekcje języków obcych – do porównania znaczenia przysłów.

Na lekcjach informatyki uczniowie projektowali logo Dnia Języków Obcych.

Dziękujemy za wspólną zabawę.

J. Emilianowicz

E. Winnicka

 Skip to content