Sp1

DBI w naszej szkole

Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole obchodzony jest od kilku lat. Jednak inicjatywa DBI nie ogranicza się tylko do jednego dnia, ale są to działania prowadzone przez cały rok szkolny. Od 1o lutego podejmujemy zadania, które uświadomią naszym uczniom jak istotne jest BEZPIECZEŃSTWO W SIECI poprzez:

  • konkurs na rymowankę o bezpiecznym korzystaniu z zasobów sieci
  • konkurs na prezentację multimedialną nt. Bezpiecznie korzystam z zasobów Internetu
  • konkurs plastyczny „Bezpieczny w sieci”
  • wydanie dodatku do gazetki Szkolne Wieści poświęconego bezpiecznemu korzystaniu z zasobów Internetu
  • prezentacja prac konkursowych na wystawie oraz szkolnej stronie internetowej.

Krzysztof Nowak

Ilona Sosin

 Skip to content