Sp1

Akcja społeczno – edukacyjna ,,Żonkile”

Łączy nas pamięć

19 kwietnia 2018 roku obchodziliśmy 75. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a jednocześnie pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie. Uczniowie naszej szkoły chcąc upamiętnić to wydarzenie kolejny raz wzięli udział w akcji społeczno – edukacyjnej „Żonkile” organizowanej przez Muzeum Żydów Polskich Polin z Warszawy.

Zapraszamy do galerii zdjęć:)

Przygotowania do akcji rozpoczęliśmy od wykonania papierowych żonkili. Dlaczego żonkili?

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB (Żydowskiej Organizacji Bojowej). 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie, dlatego właśnie żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu.

Papierowe kwiaty wykonywali uczniowie z klasy 5b, 6a, 6b, 7b, a także najmłodsi uczniowie naszej szkoły w świetlicy pod opieką p. Katarzyny Wodnickiej – Sałacińskiej i p. Marty Snopkowskiej. Dzięki wspólnej pracy powstało ok. 500 żonkili! Na lekcjach historii uczniowie ze starszych klas oglądali film pt. ,,Nie było żadnej nadziei. Powstanie w getcie warszawskim 1943″, a także pracowali z materiałami dotyczącymi obrazu, słuchali relacji świadków tamtych tragicznych wydarzeń…. a młodsi mogli obejrzeć zdjęcia przedstawiające getto warszawskie i jej mieszkańców znajdujące się na przygotowanej gazetce na korytarzu szkolnym, a także zapoznać się z krótkim  fragm. książki R.Ligockiej pt. ,,Dziewczynka w czerwonym płaszczyku”. Punktem kulminacyjnym był dzień 19 kwietnia, wtedy żonkile – symbole akcji zostały rozdane społeczności uczniowskiej, pracownikom szkoły przez uczennice z klasy 6b i 7b oraz  mieszkańcom Choszczna przez uczniów z klasy 7b. Natomiast uczniowie z klasy 6a pod opieką p. Małgorzaty Szemlij wzięli w tym dniu udział w warsztatach w Filii Biblioteki Publicznej nt. powstania w getcie warszawskim.

Udział w akcji przybliżył uczniom te tragiczne wydarzenia, pozwolił na uczczenie pamięci powstańców. Jednocześnie to niezwykła lekcja tolerancji.

Iwona Cedro

 

 

 

 Skip to content