Sp1

Zapisy do szkoły

Zapisy dzieci do klasy I  w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie

Harmonogram rekrutacji do szkół i przedszkoli w Gminie ustala zarządzeniem Burmistrz Choszczna.

Harmonogram naboru do szkół podstawowych

UCHWAŁA NR XXII/183/2017 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Choszczno

Zarządzenie Nr 1229/17 Burmistrza Choszczna z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych w Gminie Choszczno w roku szkolnym 2017/2018

Zmiany w sieci choszczeńskich szkół

Uchwała Nr XXIV/192/2017 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Wykaz ulic należących do obwodu szkoły (po zmianie obwodu szkoły)

Zapisy dokonywane będą w terminie do 07 kwietnia 2017 r.  bieżącego roku zgodnie z regulaminem rekrutacji obowiązującym w szkole.

Przy zapisie proszę o złożenie wypełnionej Karty zapisu dziecka do klasy pierwszej i karty rekrutacyjnej jeżeli dziecko jest spoza obwodu szkoły  (formularze do pobrania na stronie lub w sekretariacie szkoły), okazanie dowodu osobistego i aktu urodzenia dziecka oraz w razie potrzeby dokumentów wymaganych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Dyrektor Szkoły
Krystyna Górecka

 

Do pobrania dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do szkoły

Karta zgłoszenia dziecka do klasy I

Karta rekrutacyjna dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły