Sp1

Rada Rodziców

Rada Rodziców w szkole – UoSO

Regulamin Rady Rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący – Henryk Bokun,
 • Wiceprzewodniczący – Sylweriusz Natkaniec
 • Skarbnik – Adrianna Steczyszyn,
 • Sekretarz – Agnieszka Brzęczek,
 • Członek Prezydium – Ewa Pieśkiewicz.

Składka na Radę Rodziców 40 zł

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 26 września 2018 r., wybrano prezydium Rady Rodziców. W skład komisji rewizyjnej weszły pani. M. Worach, pani K. Starzyńska. Podjęto decyzję o wysokości składki na RR.

W roku szkolnym 2018/2019 składka wynosi 40 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców GBS Choszczno nr 64-8359-0005-0000-1241-2000-0001 w tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Napisz do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie
Adres e-mail : rr@sp1.choszczno.edu.pl


Rok szkolny 2017/2018

Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący – Henryk Bokun,
 • Wiceprzewodniczący – Sylweriusz Natkaniec
 • Skarbnik – Adrianna Steczyszyn,
 • Sekretarz – Agnieszka Brzęczek,
 • Członek Prezydium – Katarzyna Jarosz.

Składka na Radę Rodziców 40 zł

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 27 września 2017 r., Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składki na RR. W roku szkolnym 2017/2018 składka wynosi 40 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców GBS Choszczno nr 64-8359-0005-0000-1241-2000-0001 w tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2017/2018

Napisz do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie
Adres e-mail : rr@sp1.choszczno.edu.pl


Rok szkolny 2016/2017:

Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący – Henryk Bokun,
 • Wiceprzewodniczący – Joanna Konopacka,
 • Skarbnik – Adrianna Steczyszyn,
 • Sekretarz – Sylweriusz Natkaniec
 • Członek Prezydium – Agnieszka Brzęczek.

Składka na Radę Rodziców 40 zł

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 28 września 2016 r., Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składki na RR. W roku szkolnym 2016/2017 składka wynosi 40 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców GBS Choszczno nr 64-8359-0005-0000-1241-2000-0001 w tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Napisz do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie
Adres e-mail : rr@sp1.choszczno.edu.pl


Rok szkolny 2015/2016:

Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący – Henryk Bokun,
 • Wiceprzewodniczący –  Joanna Konopacka,
 • Skarbnik –  Adrianna Steczyszyn,
 • Sekretarz – Sylweriusz Natkaniec
 • Członek Prezydium – Izabela Magiera.

Klasowe Rady Rodziców

Składka na Radę Rodziców

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 30 września 2015 r., Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składki na RR. W roku szkolnym 2015/2016 składka wynosi 40 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców GBS Choszczno nr 64-8359-0005-0000-1241-2000-0001 w tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko ucznia, klasa.

Napisz do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie
Adres e-mail : rr@sp1.choszczno.edu.pl


Rok szkolny 2014/2015:

Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący – Marek Popławski,
 • Wiceprzewodniczący – Henryk Bokun,
 • Sekretarz – Joanna Konopacka,
 • Skarbnik –  Adrianna Steczyszyn,
 • Członek Prezydium – Damian Kalupa .

Składka na Radę Rodziców

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, które odbyło się 24 września 2014 r., Rada Rodziców podjęła decyzję o wysokości składki na RR. W roku szkolnym 2014/2015 składka wynosi 40 zł. Wpłaty należy dokonywać na konto Rady Rodziców GBS Choszczno nr 64-8359-0005-0000-1241-2000-0001 w tytule wpłaty wpisując: imię i nazwisko ucznia, klasa.


Rok szkolny 2013/2014:

Prezydium Rady Rodziców

 • Przewodniczący – Marek Popławski,
 • Wiceprzewodniczący – Małgorzata Majewska,
 • Sekretarz – Joanna Konopacka,
 • Skarbnik –  Adrianna Steczyszyn,
 • Członek Prezydium – Damian Kalupa .

 

Składka na Radę Rodziców w br szk wynosi 30,00 zł

Zwolnienie od wnoszenia składki

Prezydium Rady może całkowicie zwolnić od wnoszenia składki tych rodziców, których sytuacja materialna jest bardzo trudna. Obniżona składka lub zwolnienie z jej wnoszenia wymagają indywidualnego rozpatrzenia. Wnioski w tej sprawie składają zainteresowani rodzice lub wychowawca klasy do prezydium Rady (§ 15 ust. 5 Regulaminu Rady Rodziców).