Sp1

Podręczniki i ćwiczenia

Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników i ćwiczeń obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 

Zestawy podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w roku szkolnym 2017/2018

Kolorem żółtym w tabelach oznaczono  przedmioty dodatkowe do których podręczniki i ćwiczenia kupują rodzice. Podręczniki i ćwiczenia do pozostałych, obowiązkowych przedmiotów zapewnia szkoła

Podręczniki i ćwiczenia do klas I-III

Podręczniki i ćwiczenia do klas IV-VII