Sp1

Podręczniki i ćwiczenia

Podajemy zestawy podręczników i ćwiczeń jakie będą obowiązywały w poszczególnych klasach  naszej szkoły w roku szkolnym 2020-2021

Podręczniki i ćwiczenia do przedmiotów obowiązkowych zapewnia szkoła, do przedmiotów dodatkowych – zakupują rodzice

Podręczniki i ćwiczenia dla klas I-III

Podręczniki i ćwiczenia dla klas IV-VIII


 
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem podręczników i ćwiczeń obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w roku szkolnym 2018/2019
 
 
 

Zestawy podręczników obowiązujących w Szkole Podstawowej Nr 1 w Choszcznie w roku szkolnym 2017/2018

Kolorem żółtym w tabelach oznaczono  przedmioty dodatkowe do których podręczniki i ćwiczenia kupują rodzice. Podręczniki i ćwiczenia do pozostałych, obowiązkowych przedmiotów zapewnia szkoła

Podręczniki i ćwiczenia do klas I-III

Podręczniki i ćwiczenia do klas IV-VIISkip to content