Sp1

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

Uroczysty apel szkolny rozpoczął się od upamiętnienia 80 rocznicy wydarzeń II wojny światowej.

Podczas uroczystości Burmistrz Choszczna – pan Robert Adamczyk przedstawił społeczności szkolnej panią Agnieszkę Czukiewską – nowego Dyrektora Szkoły. (więcej…)

Wychowawcy klas I i IV

W roku szkolnym 2019/2020 wychowawstwa klas I obejmą:

I a – p. Danuta Pałka

I b – p. Brygida Gębarska

I c – p. Magdalena Rakoczy (w zastępstwie za p. Agnieszkę Polak)

I d – p. Marta Snopkowska

I e – p. Klaudia Menżyk

————————————–

IV a – p. Tomasz Biel

IV b – p. Joanna Emilianowicz

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 28 sierpnia 2019 20:12

Nowy projekt współpracy międzynarodowej Erasmus+

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie po raz kolejny otrzymała grant na realizację projektu międzynarodowego. Rozpoczynamy dwuletni europejski  projekt Erasmus – „Europe at hand”. Tym razem współpracę prowadzić będziemy ze szkołami partnerskimi z Włoch, Portugalii i Grecji. Dofinansowanie na jego realizację dla naszej szkoły wynosi  29 798,00 €. Oficjalna informacja o dofinansowaniu projektu została podana ubiegłym tygodniu w Komunikacie Narodowej Agencji Programu Erasmus+ (więcej…)

Czytaj więcej

Dodane przez Krystyna Górecka dnia 27 sierpnia 2019 23:18

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbędzie się 19.06.2019 r.

godz. 9.00 kl. I – VII – dziedziniec gimnazjum (w razie niepogody kl. I i VII sala gimnastyczna SP 1)

godz. 11.00 kl. VIII – Pożegnanie absolwentów – Choszczeński Dom Kultury

Przedszkolaki poznają szkołę

W piątkowy poranek klasa II d gościła przedszkolaki z Przedszkola Nr 2 w Choszcznie. Uczniowie klasy II d przygotowali dla swoich młodszych kolegów lekcję matematyczną. Najpierw dzieci musiały przejść test znajomości liczb, zabawę pająkiem oraz kodowanie przy użyciu kubeczków. (więcej…)

Wymiana polsko-niemiecka 2019

W dniach 21-29 maja 2019  uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 z  Choszczna brali udział w dwóch projektach mających na celu wymianę młodzieży z Polski i z Niemiec.

Od  21 maja do 26 maja wymiana odbywała się na terenie Polski, natomiast od 26 do 29 maja na terenie Niemiec. Obydwa projekty miały te same cele, tj. promowanie zdrowego stylu życia, zachęcenie młodych ludzi do jazdy na rowerze, przełamanie barier językowych, zmotywowanie uczniów do nauki języków obcych, rozbudzenie chęci poznania świata, rozwój talentów oraz przybliżenie dwóch kultur. (więcej…)

Oferta Przedszkola Specjalnego w Suliszewie

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Przedszkola Specjalnego w Suliszewie.

W roku szkolnym 2019/2020 prowadzimy zapisy  do Przedszkola Specjalnego dla dzieci:

  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją motoryczną, autyzmem i niepełnosprawnością sprzężoną,
  • mieszkających na terenie gmin Powiatu Choszczeńskiego,
  • od 2,5 roku życia do podjęcia nauki w szkole.

(więcej…)