Sp1

Kto uczy w naszej szkole – rok szk. 2018/2019

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły
mgr Krystyna Górecka
informatyka
kgorecka@sp1.choszczno.edu.pl

Wicedyrektor
mgr Danuta Pałka
edukacja informatyczna
dpalka@sp1.choszczno.edu.pl                            

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Jarosz
język polski
kjarosz@sp1.choszczno.edu.pl                            

 

Pedagodzy
mgr Ilona Kozubska – ikozubska@sp1.choszczno.edu.pl  

mgr Marta Janzen – mjanzen@sp1.choszczno.edu.pl

                                                      doradztwo zawodowe

Psycholog 

mgr Anita Gójskaagojska@sp1.choszczno.edu.pl

NAUCZYCIELE

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Andrzejewska

matematyka

mgr Helena Banaś

edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Bajbuła

matematyka

mgr Edyta Biel

edukacja wczesnoszkolna
język angielski

lic. Tomasz Biel

język angielski

mgr Krzysztof Boleń

zajęcia komputerowe/ informatyka

mgr Ewelina Cichoń

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

mgr Iwona Cedro

język polski,
historia, etyka

mgr Anna Czubala

historia

mgr Joanna Emilianowicz

język angielski, wychowawca świetlicy

mgr Katarzyna Fabjanowska

biologia

mgr Brygida Gębarska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Grzejszczyk

nauczyciel bibliotekarz

mgr Karolina Hawrylewicz – Puziak

zajęcia techniczne/ technika

mgr Dorota Iskierska

wychowanie fizyczne

mgr Monika Iwon – Sikora

język polski

mgr Laura Jańczy

religia

mgr Magdalena Kiela

plastyka

mgr Joanna Kobylska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Kołodziejska

muzyka

mgr Edyta Kołtun

język polski

mgr Paulina Konieczna

język angielski

mgr Katarzyna Koopman

wychowawca świetlicy

mgr Bożena Koronowicz

matematyka

mgr Anna Kościuczuk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Kręcisz

język polski

mgr Izabela Krzemińska

język niemiecki

mgr Aleksandra Kurasińska

wychowanie fizyczne

mgr Barbara Ławrynowicz

wychowanie fizyczne, nauka pływania

mgr Robert Łyko

wychowanie fizyczne

mgr Aneta Marczewska

fizyka

mgr Krystyna Mazurek

język niemiecki

mgr Artur Niedzielski

język angielski

dr Krzysztof Nowak

zajęcia komputerowe/ informatyka

mgr Elżbieta Olczak

język polski

mgr Natalia Pencak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Katarzyna Pieczykolan

religia

mgr Agnieszka Piskuła

język polski

mgr Iwona Plaszczyk

język angielski

mgr Agnieszka Polak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Hanna Alicja Puziak

wychowanie do życia w rodzinie, religia

mgr Monika Siwińska

edukacja wczesnoszkolna

lic. Aldona Skibińska

język angielski

mgr Tatiana Skrzypiec

edukacja wczesnoszkolna

mgr Celina Słupecka

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

mgr Marta Snopkowska

edukacja wczesnoszkolna, wychowawca świetlicy

mgr Renata Sobiech

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ilona Sosin

logopeda

mgr Joanna Stawicka

nauczyciel bibliotekarz

mgr Renata Świątek

chemia

mgr Małgorzata Szemlij

historia

mgr Olga Taratajcio

język polski

mgr Małgorzata Walendzik

przyroda, religia

mgr Artur Wels

wychowanie fizyczne

mgr Ewa Winnicka

język niemiecki

mgr Katarzyna Wodnicka – Sałacińska

wychowawca świetlicy

mgr Elżbieta Woźniak

matematyka

mgr Beata Wojtas

przyroda, geografia

mgr Wioletta Woś

edukacja wczesnoszkolna

mgr Daria Zielińska

edukacja wczesnoszkolna