Sp1

Kto uczy w naszej szkole – rok szk. 2021/2022

DYREKCJA SZKOŁY

 

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Agnieszka Czukiewska
matematyka
aczukiewska@sp1.choszczno.edu.pl
 

 

Wicedyrektor
mgr Magdalena Kiela
plastyka
mkiela@sp1.choszczno.edu.pl
Wicedyrektor
mgr Katarzyna Fabianowska
biologia
kfabianowska@sp1.choszczno.edu.pl

 

Pedagodzy
mgr Ilona Kozubska – ikozubska@sp1.choszczno.edu.pl

mgr Marta Janzen – mjanzen@sp1.choszczno.edu.pl

doradztwo zawodowe

Psycholog

mgr Anita Gójskaagojska@sp1.choszczno.edu.pl

NAUCZYCIELE

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Andrzejewska

matematyka

mgr Magdalena Bajbuła

matematyka

mgr Helena Banaś

edukacja wczesnoszkolna

lic. Tomasz Biel

język angielski

mgr Krzysztof Boleń

informatyka

mgr Iwona Cedro

historia, etyka

mgr Ewelina Cichoń

edukacja wczesnoszkolna

mgr inż. Agnieszka Czukiewska

matematyka

mgr Julita Dalmaczyńska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Dubowik

edukacja wczesnoszkolna

inż. Beata Duszak

matematyka

mgr Joanna Emilianowicz

język angielski

mgr Katarzyna Fabjanowska

biologia

mgr Brygida Gębarska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Gigiel

biologia

mgr Beata Gizińska

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Karolina Hawrylewicz – Puziak

edukacja informatyczna / informatyka  /technika

mgr Monika Iwon – Sikora

język polski

mgr Dorota Iskierska

wychowanie fizyczne

mgr Laura Jańczy

religia

mgr Katarzyna Jarosz

język polski

mgr Magdalena Kiela

plastyka

mgr Katarzyna Kladzińska

matematyka

mgr Joanna Kobylska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Kołodziejska

muzyka

mgr Edyta Kołtun

język polski

mgr Paulina Konieczna

język angielski

mgr Katarzyna Koopman

wychowawca świetlicy

mgr Izabela Krzemińska

język niemiecki

mgr Monika Kwiatkowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Ławrynowicz

wychowanie fizyczne

mgr Robert Łyko

wychowanie fizyczne

mgr Dorota Łyko

matematyka

mgr Monika Malinowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aneta Marczewska

fizyka

mgr Magdalena Masło

wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Mazurek

język niemiecki

mgr Sylwia Milewska

nauczycel wspomagający

mgr Artur Niedzielski

język angielski

dr Krzysztof Nowak

zajęcia komputerowe/ informatyka

mgr Elżbieta Olczak

język polski

mgr Danuta Pałka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Parla

matematyka

mgr Agnieszka Piskuła

język polski

mgr Iwona Plaszczyk

język angielski

mgr Małgorzata Prawucka

religia

mgr Hanna Alicja Puziak

wychowanie do życia w rodzinie, religia

mgr Magdalena Rakoczy

edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Siwińska

wychowawca świetlicy

lic. Aldona Skibińska

język angielski

mgr Tatiana Skrzypiec

edukacja wczesnoszkolna

mgr Celina Słupecka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Sobiech

edukacja wczesnoszkolna

mgr Ilona Sosin

wychowawca świetlicy, logopeda

mgr Joanna Stawicka

język polski, nauczyciel bibliotekarz

mgr Renata Świątek

chemia

mgr Małgorzata Szemlij

historia

mgr Roman Taratajcio

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Walendzik

przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Artur Wels

wychowanie fizyczne

mgr Edyta Widła

nauczyciel bibliotekarz

mgr Katarzyna Wodnicka – Sałacińska

terapia pedagogiczna, wychowawca świetlicy

mgr Beata Wojtas

geografia

mgr Wioletta Woś

edukacja wczesnoszkolnaSkip to content