Sp1

Kto uczy w naszej szkole – rok szk. 2019/2020

DYREKCJA SZKOŁY

Dyrektor Szkoły
mgr inż. Agnieszka Czukiewska
informatyka
aczukiewska@sp1.choszczno.edu.pl

Wicedyrektor
mgr Magdalena Kiela
plastyka
mkiela@sp1.choszczno.edu.pl     

Wicedyrektor
mgr Katarzyna Fabjanowska
biologia
kfabianowska@sp1.choszczno.edu.pl     

 

Pedagodzy
mgr Ilona Kozubska – ikozubska@sp1.choszczno.edu.pl  

mgr Marta Janzen – mjanzen@sp1.choszczno.edu.pl

doradztwo zawodowe

Psycholog

mgr Anita Gójskaagojska@sp1.choszczno.edu.pl

NAUCZYCIELE

IMIĘ I NAZWISKO

PRZEDMIOT

mgr Małgorzata Andrzejewska

matematyka

mgr Helena Banaś

edukacja wczesnoszkolna

mgr Magdalena Bajbuła

matematyka

mgr Edyta Biel

język angielski

lic. Tomasz Biel

język angielski

mgr Krzysztof Boleń

zajęcia komputerowe/ informatyka

mgr Ewelina Doncer – Cichoń

edukacja wczesnoszkolna

mgr Iwona Cedro

historia, etyka

mgr Joanna Emilianowicz

język angielski

mgr Katarzyna Fabjanowska

biologia

mgr Brygida Gębarska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Aleksandra Gigiel

biologia

dr Sławomir Giziński

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Barbara Grzejszczyk

nauczyciel bibliotekarz

mgr Karolina Hawrylewicz – Puziak

zajęcia techniczne/ technika

mgr Monika Iwon – Sikora

język polski

mgr Laura Jańczy

religia

mgr Magdalena Kiela

plastyka

mgr Joanna Kobylska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Wioletta Kołodziejska

muzyka

mgr Edyta Kołtun

język polski

mgr Paulina Konieczna

język angielski

mgr Katarzyna Koopman

wychowawca świetlicy

mgr Bożena Koronowicz

matematyka

mgr Anna Kościuczuk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Krzemińska

język niemiecki

mgr Barbara Ławrynowicz

wychowanie fizyczne, nauka pływania

mgr Robert Łyko

wychowanie fizyczne

mgr Aneta Marczewska

fizyka

mgr Magdalena Masło

wychowanie fizyczne

mgr Krystyna Mazurek

język niemiecki

mgr Klaudia Menżyk

edukacja wczesnoszkolna

mgr Artur Niedzielski

język angielski

dr Krzysztof Nowak

zajęcia komputerowe/ informatyka

mgr Elżbieta Olczak

język polski

mgr Natalia Pencak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Agnieszka Piskuła

język polski

mgr Iwona Plaszczyk

język angielski

mgr Agnieszka Pluta

plastyka

mgr Agnieszka Polak

edukacja wczesnoszkolna

mgr Małgorzata Prawucka

religia

mgr Hanna Alicja Puziak

wychowanie do życia w rodzinie, religia

mgr Magdalena Rakoczy

edukacja wczesnoszkolna

mgr Monika Siwińska

wychowawca świetlicy

lic. Aldona Skibińska

język angielski

mgr Tatiana Skrzypiec

edukacja wczesnoszkolna

mgr Celina Słupecka

edukacja wczesnoszkolna

mgr Marta Snopkowska

edukacja wczesnoszkolna

mgr Renata Sobiech

edukacja wczesnoszkolna

mgr Rafał Stachowiak

religia

mgr Ilona Sosin

logopeda

mgr Joanna Stawicka

nauczyciel bibliotekarz

mgr Renata Świątek

chemia

mgr Małgorzata Szemlij

historia

mgr Olga Taratajcio

język polski

mgr Roman Taratajcio

wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Walendzik

przyroda

mgr Artur Wels

wychowanie fizyczne

mgr Edyta Widła

historia, nauczyciel bibliotekarz

mgr Ewa Winnicka

język niemiecki

mgr Katarzyna Wodnicka – Sałacińska

wychowawca świetlicy

mgr Elżbieta Woźniak

matematyka

mgr Beata Wojtas

geografia

mgr Wioletta Woś

edukacja wczesnoszkolna