Sp1

Organizacja pracy szkoły – 2020/2021

Procedura organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID – 19

Najważniejsze informacje o organizacji pracy naszej szkoły i uczących tu nauczycielach oraz o zrealizowanych i planowanych wydarzeniach szkolnych

Kalendarz szkolny – zrealizowane i planowane wydarzenia szkolne

Nauczyciele – kto i czego uczy w naszej szkole

Wychowawcy klas – nauczyciele opiekujący się uczniami w poszczególnych klasach

Czas trwania lekcji i przerw

Jak pracujemy – czas pracy sekretariatu, pedagoga, świetlicy i biblioteki

Dodatkowe dni wolne w roku szk. 2019/2020 – zarządzenie Dyrektora

 

 

 

 Skip to content