Sp1

Organizacja pracy szkoły – 2017/2018

Najważniejsze informacje o organizacji pracy naszej szkoły i uczących tu nauczycielach oraz o zrealizowanych i planowanych wydarzeniach szkolnych

Kalendarz szkolny – zrealizowane i planowane wydarzenia szkolne

Nauczyciele – kto i czego uczy w naszej szkole

Wychowawcy klas – nauczyciele opiekujący się uczniami w poszczególnych klasach

Czas trwania lekcji i przerwWAŻNE BO PRACUJEMY BEZ DZWONKÓW

Jak pracujemy – czas pracy sekretariatu, pedagoga, świetlicy i biblioteki

Dodatkowe dni wolne w roku szk. 2017/2018 – zarządzenie Dyrektora