Sp1

Nauczanie zdalne

W związku z kolejnymi potwierdzonymi przypadkami zarażeniem COVID-19, zarówno wśród uczniów jak i nauczycieli, szkoła do 5 listopada przechodzi na nauczanie zdalne. Oznacza to, że od jutra uczniowie będą łączyli się z nauczycielami z domu. W przypadku uczniów, którzy mieli kontakt z osobami zarażonymi i będą objęci kwarantanną kontaktować się z Państwem będą przedstawiciele Sanepid oraz poinformują o dalszym postępowaniu. Uprzejmie proszę  o odbieranie dzieci lub przesłanie informacji wychowawcom, że uczeń może samodzielnie opuścić szkołę.
Oczywiście każdy uczeń będzie miał zapewnioną opiekę do momentu kontaktu z rodzicem.
Bardzo proszę o rozwagę i współpracę, ponieważ sytuacja jest trudna dla nas wszystkich, a priorytetem jest bezpieczeństwo całej społeczności. Przejście na nauczanie zdalne ma na celu ograniczenie ilości zachorowań i dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.
O wszystkich zmianach będę Państwa na bieżąco informować.

Dyrektor Szkoły – Agnieszka Czukiewska

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 20 października 2020 9:13

Aktualizacja ważne

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

w związku z potwierdzeniem zarażenia wirusem COVID-19 u 2 uczniów naszej szkoły od jutra (20.10.2020r.) do piątku (23.10.2020r.) nauczaniem zdalnym objęte zostają klasy 2b, 6g oraz 7d.

Klasy 5a, 5b oraz 8b mają nauczanie zdalne do środy (21.10.2020r.). Nauczyciele będą się z Wami łączyć za pośrednictwem narzędzi G Suit oraz Librusa. Pracujemy zgodnie z dotychczas obowiązującym planem lekcji.

Trzymajcie się ciepło i dbajcie o siebie.

Agnieszka Czukiewska

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 19 października 2020 20:36

Ogłoszenie pilne

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie

w związku z podejrzeniem wystąpienia zakażenia wirusem COVID-19 u nauczycieli oraz uczniów, po uzyskaniu pozytywnej opinii Powiatowej Stacji Sanepid, do czasu uzyskania wyników testów (czyli do środy włącznie) klasy: V b, V a, VII d, VIII b będą miały zajęcia zdalne. To oznacza, że uczniowie pozostają w domach, a nauczyciele łączą się z nimi ze szkoły. Wszyscy pracują zgodnie z funkcjonującym planem lekcji. Ponadto do odwołania zawieszone zostaje prowadzenia zajęć w grupach międzyoddziałowych na językach oraz matematyce. Bardzo proszę również, by w celu kontaktów z dyrektorem, bądź wychowawcami korzystać z możliwości łączeń telefonicznych i on-line. Podkreślam też, że na dziś nie mówimy o potwierdzonym wirusie, a jedynie o podejrzeniu wystąpienia. Podjęte działania są tak naprawdę działaniami profilaktycznymi i mają na celu bezpieczeństwo naszej społeczności. Dbajmy o siebie wszyscy. Pamiętajcie o obowiązku noszenia maseczek na korytarzach dezynfekcji rąk oraz zachowywaniu dystansu społecznego.

Z poważaniem

Agnieszka Czukiewska

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 18 października 2020 21:15

Dzień Edukacji Narodowej

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 🌸🌸🌸🙂W imieniu Rodziców oraz własnym składam najserdeczniejsze życzenia Dyrektorowi, Gronu Pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie.

Dziękujemy za trud wkładany w kształcenie i wychowanie naszych dzieci, zaangażowanie w pracy i działanie na rzecz rozwoju szkoły. Życzymy satysfakcji z pracy z naszymi dziećmi, radości z odkrywania ich talentów i uzdolnień, Dumy z sukcesów wychowanków oraz twórczego zespołu do podejmowania nowych wyzwań. Pracownikom szkoły składamy wyrazy uznania wdzięczności i szacunku za rzetelne wykonywanie obowiązków. Życzymy zadowolenia z efektów pracy, niesłabnącej motywacji oraz wielu sukcesów zawodowych.🙂🙂🙂🙂🙂🙂

Przewodnicząca Rady Rodziców Adrianna Steczyszyn

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 14 października 2020 11:34

Nowe obostrzenia

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie
w związku z wprowadzeniem strefy żółtej na terenie całego kraju informuję, że z dniem 13 października 2020 r. na terenie szkoły obowiązują nowe obostrzenia:

– wprowadza się obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic podczas przerw, bezpośrednio przed zajęciami i bezpośrednio po zajęciach. Obowiązek dotyczy wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Nakaz obowiązuje również w pomieszczeniach wspólnych, tj. szatniach, toaletach, a także świetlicach (w tym przypadku nie dotyczy zajęć lekcyjnych realizowanych w świetlicach).

Ponadto przypominam, że osoby trzecie mogą przebywać na terenie szkoły po uprzednim umówieniu telefonicznym, zachowując ogólne zasady sanitarne i regulamin szkoły: obowiązek noszenia maseczek lub przyłbic, obowiązek dezynfekcji rąk, obowiązek wpisania się do zeszytu wejść (główne wejście), konieczność przemieszczenia się w wyznaczone miejsce (np. sekretariat, pedagog).

Nadal obowiązują procedury wprowadzone od 1 września 2020 r. w szczególności:

– zalecenie dla rodziców, aby do szkoły nie wysyłać ucznia z objawami chorób górnych dróg oddechowych,

– obowiązek dezynfekowania rąk przy wejściu do szkoły i do klasy oraz obowiązku częstego mycia lub dezynfekcji rąk,

– obowiązek zachowania w miarę możliwości bezpiecznej odległości od uczniów, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,

– używanie przez uczniów tylko własnych podręczników i przyborów oraz zakaz pożyczania ich innym osobom,

– zakaz samodzielnego przemieszczania się uczniów między wyznaczonymi w szkole strefami.

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 12 października 2020 10:19

Dni Świadomości Dysleksji

Dobiega końca Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji 05-11.10.2020r. pod hasłem: „Dysleksja inspiruje do (nie)zwykłych działań”.

W naszej szkole obchodzimy Dni Świadomości Dysleksji 8-9.10.2020r. (więcej…)

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 8 października 2020 12:30

Mały Samorząd Uczniowski

Nowi przedstawiciele MSU:

Maja Kujawa 1a

Aleksandra Błoch 1b

Juliusz Piwoński 1b

Filip Mosiądź 1b

Hanna Dokurno 1c

Irmina Czarnomska 1d

Alicja Gałwa 2b

Aleksandra Gotfryd 2b

Szymon Andrzejewski 3a

Julia Błoch 3a

Franciszek Kucharski 3a

Lena Junak 3b

Nikola Carewicz 3d

Serdecznie gratulujemy! :):):)

Czytaj więcej

Dodane przez Ilona Sosin dnia 5 października 2020 22:39